Giỏ hàng : 0

Tuyển tập các bộ phim kiếm hiệp Kim Dung

1. ANH HÙNG XẠ ĐIÊU (THE LEGEND OF THE CONDOR HEROES)
- 1982: Huỳnh Nhật Hoa - Ôn Mỹ Linh - Tạ Hiền - Lý Thi Kì
- 1994: Trương Trí Lâm - Chu An - La Gia Lương - Quan Bảo Huệ
- 2003: Lý Á Bằng - Châu Tấn
- 2008: Hồ Ca - Lâm Y Thần - Viên Hoằng - Lưu Thi Thi

2. BÍCH HUYẾT KIẾM (SWORD STAINED WITH ROYAL BLOOD)
- 1985: Huỳnh Nhật Hoa - Miêu Kiều Vỹ - Trang Tịnh Nhi - Mao Thuận Quân
- 2000: Lâm Gia Đống, Âu Tử Hân, Xa Thi Mạn
- 2007: Đậu Trí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tôn Phi Phi

3. HIỆP KHÁCH HÀNH (HAP HAK HANG)
- 1984: Lương Triều Vĩ, Lưu Thục Hoa. Quan Hải Sơn
- 2002: Ngô Kiện, Châu Lai

4. LIÊN THÀNH QUYẾT (LIN SHING KUET)
- 1989: Quách Tấn An, Lê Mỹ Nhàn, Ngô Trấn Vũ, Tạ Ninh
-
2003: Ngô Việt, Thư Sương, Hà Mĩ Điền, Lục Tiểu Linh Đồng


5. LỘC ĐỈNH KÝ (THE DUKE OF MOUNT DEER)
- 1984: Lưu Đưc Hòa, Lương Triều Vĩ, Lưu Gia Linh
- 1998: Trần Tiểu Xuân, Mã Tuấn Vĩ, Lương Tiểu Băng
- 2000: Trương Vệ Kiện, Trịnh Y Kiện, Chu Ân, Lâm Tâm Như
-
2008: Huỳnh Hiểu Minh, Chung Hán Lương, Thư Sướng


6. THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP (THE RETURN OF THE CONDOR HEROES)
- 1983: Lưu Đức Hòa, Trần Ngọc Liên, Âu Dương Phối San, Lương Gia Nhân
- 1995: Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng, Lưu Gia Huy, Trương Khả Di
-
2006: Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi


7. THIÊN LONG BÁT BỘ (THE DEMI GODS & SEMI DEVILS)
- 1982: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Ngọc Liên, Thang Chấn Nghiệp
- 1996: Lý Nhược Đồng, Trần Hạo Dân, Huỳnh Nhật Hòa, Phàn Thiếu Hoàng
-
2003: Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi


8. THƯ KIẾM ÂN CỪU LỤC (BOOK & SWORD, GRATITUDE & REVENGE)
- 1987: Bành Văn Kiên - Nhậm Đạt Hoa - Thích Mỹ Trân - Trần Mẫn Nhi
-
2002: Triệu Văn Trác, Quan Vịnh Hà, Nhan Dĩnh Tư, Tôn Lợi...


9. TIẾU NGẠO GIANG HỒ - STATE OF DIVINITY
- 1984: Châu Nhuận Phát - Thích Mỹ Nhàn
- 1996: Lữ Tụng Hiền - Lương Bội Linh
- 1999: Nhậm Hiền Tề - Viên Vinh Nghi
- 2001: Lý Á Bằng - Hứa Tịnh


10. TUYẾT SƠN PHI HỒ (THE FLYING FOX OF SNOWY MOUNTAIN)
- 1985: Lữ Lương Vĩ, Tạ Hiền, Tăng Hoa Thiện
- 1999: Huỳnh Nhật Hoa, Thiệu Mỹ Kì, Xa Thi Mạn
-
2007: An Dĩ Hiên, Chu Ân, Phương Trung Tín, Đàm Diệu Văn, Chung Hân Đồng


11. VIỆT NỮ KIẾM (THE SUPER SWORDSLADY)
- 1986: Nhac Hòa - Lý Thái Phụng - Ban Ban

12. Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ (THE HEAVEN SWORD & DRAGON SABER)
- 1986: Lương Triều Vỹ - Lương Bội Linh
- 2000: Ngô Khải Ca - Lê Tư - Xa Thi Mạn
- 2003: Tô Hữu Bằng - Giả Tịnh Văn

- 2009: Đặng Siêu - An Dĩ Hiên - Hà Trác Ngôn