Phim bộ lịch sử

Truyền thuyết Jumong - 81 tập

255,000₫

Đại Tần đế quốc

75,000₫

Hoàn Châu cách cách 3

210,000₫

Hoàng đế ăn mày

330,000₫

Mỹ nhân tâm kế

210,000₫

Ly Miêu hoán chúa

150,000₫

Lưu Bá Ôn 8 - Nữ nhi quốc

330,000₫

Khang Hy vi hành 3

105,000₫

Hoa Mộc Lan TVB

60,000₫

Duyên tình Tây Sương

60,000₫

Dương môn hổ tướng

75,000₫

Trạng sư Tống Thế Kiệt 1

75,000₫

Cửu vương đoạt ngôi

30,000₫

Thủy hử 2011

255,000₫

Cung tâm kế

165,000₫

Hết hàng
 Tề Vương và Chung Vô Diệm

Tam quốc diễn nghĩa 1996

240,000₫